หัตถการ TAVI: ภาพแสดงทีละขั้นตอน

หัตถการ TAVI: ภาพแสดงทีละขั้นตอน

ขั้นตอน 1 ของ 4

การผ่าเปิดผิวหนังขนาดเล็กจะทำที่ต้นขาของคุณ จุดนี้คือตำแหน่งที่แพทย์จะสอดท่อกลวงสั้น ๆ ที่เรียกว่า
ท่อนำทางเข้าไปใน หลอดเลือดแดงที่ต้นขา ของคุณ

จากนั้นจะวางลิ้นหัวใจใหม่บน ระบบการนำส่ง (หรือท่อ). ลิ้นหัวใจใหม่จะถูกบีบอัดให้เล็กลงและมีขนาดพอเหมาะกับท่อนำทาง

ระบบการนำส่งที่มีลิ้นหัวใจจะถูกดันเข้าไปในลิ้นหัวใจเอออร์ติกหัวของคุณ เมื่อระบบการนำส่งถึงตำแหน่งลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจอันใหม่จะดันกลีบลิ้นหัวใจที่เป็นโรคออกไปด้านข้าง ลิ้นหัวใจเดิมของคุณจะยึดลิ้นหัวใจใหม่ให้อยู่ในตำแหน่ง

ลิ้นหัวใจอันใหม่จะเปิดและปิดเหมือนกับลิ้นหัวใจเอออร์ติกปกติ แพทย์ของคุณจะดำเนินการให้แน่ใจว่าลิ้นหัวใจใหม่ของคุณสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ก่อนปิดตรงตำแหน่งที่มีการผ่าเปิดผิวหนังบริเวณขา

เข้าร่วมในรายชื่ออีเมล
ลงชื่อเข้าร่วมวันนี้
พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
ขอคู่มือ